"Enter"a basıp içeriğe geçin

Rüyada Kedi Görmek Kediler

Rüyada kedi görmek bağımsız ruh halini, kadınsı seksapeliteyi, yaratıcılığı ve gücü ifade eder. Alternatif olarak rüyada kediler için talihsizliğe ve kötü şansa işaret ettiği söylenir. Rüyada kedi sevmek, kediyi okşamak, kedi sevdiğini görmek sahip olduğunuz iç direnci temsil eder. Uyanık hayatınızda bir çok engelleri kendi iç kuvvetiniz ve azminizle aşarak başarı ve mutluluğa ulaşacağınızı simgeler. Kedi ısırması, Kedi sizi ısırıyorsa hırslı bir kadınla karşılacağını gösterir. Bir şeylerin planladığınız gibi gitmeyeceğini de işaret etmektedir.

Rüyada konuşan kedi görmek, kediyle konuşmak, kedi ile konuştuğunu görmek, çevrenizle iletişiminizde normal ötesi bazı gizli yetenekleriniz olduğunu, aklınızı ve zekanızı tatlı dilinizle bir arada kullanarak hayatta tüm sorunlarınızı kolayca çözeceğinizi temsil etmektedir.

Kedinin kötü bir şey söylediğini görmek ise sahip olduğunuz zekanızı, iletişim sorunlarınız nedeniyle yansıtamadığını, iletişim sorunu çektiğinizi gösterir.

Rüyada kedi saldırısı, kedi tırmalaması görmek yakın gelecekte bazı tehlikeler hissettiğinizi simgeler.  

Rüyada kedi kovalamak iyiye yorumlanır, sizi çekemeyen birinin size zarar veremeyeceğine işarettir.
Dişi kedi, anne kedi görmek kötü bir kadının sizi üzeceğine işaret eder, Erkek kedi görmek ise rüyayı gören kişinin hastalanması ve bir hastalık haberi alması olarak yorumlanır. Rüyada hamile kedi görmek ise kadınlar için kadınlık, annelik dürtüsünün doruk seviyelerine çıktığı bir dönemi, erkekler için daha sevecen, anlayışlı bir yaşam evresine girdiğini işaret eder.

Kendinin kedi şekline dönüştüğünü görmek dürüst olmadığınızı, doğru işler yapmadan para kazanmak istediğiniz anlamına gelir. bahçede kedi hayallerinize uzun bir sonra kavuşacağınıza işaret eder. kedi tutmak içinde bulunduğunuz sıkıntılı durumdan kurtulmak için gayret göstermediğinizi ifade eder. büyük kedi evinizde büyük sıkıntılar çektiğinizin göstergesidir. küçük kedi küçük bir miktar para kaybı yaşayacaksınız manası taşır. kedi derisi bir düşmanınızı işaret eder.  

Rüyada sarı kedi görmek gerçek hayatta hileli bir gelişmeye işaret eder. özellikle çevrenizden bir kadına karşı dikkatli olmanız, onun sevecen, güler yüzlü haline kapılıp tehlikeli şeylere atılmamak gerektiğini simgeler.
Rüyada kediden korkmak işinizle ilgili endişeleriniz olduğunu gösterir. ayaksız kedi çevrenizde sizi kıskanan çok fazla kişi olduğunu temsil eder. Rüyada uzun kedi uzun bir yoldan pek sevmediğiniz bir yakınınızın sizi ziyarete geleceğini gösterir. Rüyada kedi köpek dalaşması bir yakınınızın sebep olacağı bir sıkıntı yaşayacağınızı işaret eder.

Rüyada kedinin bir fare, yılan veya başka bir hayvana saldırdığını, yakaladığını, boğduğunu veya öldürdüğünü görmek, bir kadının desteğini alarak içinde bulunduğunuz sıkıntılı, üzücü durumdan kurtulacağınızı ifade eder. Rüyada kedi yakalamak çok üzüleceğinizi, işinizle ilgili bir haber alacağınızı anlatır. Rüyada kedi dişi bir tanıdığınızın sağlık sorunu haberini alacağınızı işaret eder.  

Rüyada kedi eğitmeni olmak boş hayaller peşinde koşarak boşa vakit harcadığınızı işaret eder

Kedi bir şahsın etrafında dolaşıp onu korumaya çalıştığı halde, o şahsa hem zararı ve hem de faydası dokunan bir adama nispet edilir. Bir kimseyi rüyada erkek bir kedi ısırırsa veya tırmalasa o kimse hasta olur. Eğer erkek olan o kedi vahşi ve yabani ise, onun rüyada ısırması daha şiddetlidir. Isıran kedinin dişi ve ev kedisi olması rüya sahibinin rahat edeceği bir seneye işarettir. Rüyada bir kedi sattığını gören kimse, malını infak eder. Kedi eti yediğini gören kimse, sihirbazlık öğrenir.

Kedi olduğunu gören kimse, hırsızlık ve kendisinde hayır olmayan şeylerle geçinir. Bir şahıs bir eve bir kedinin girdiğini görürse, o eve hırsız girer. Eğer o evden bir şey almış çıktığını görürse, o evden hırsız bir şey götürür. Bir kediyi kestiğini veya öldürdüğünü ya da tuttuğunu gören kimse, bir hırsıza kavuşarak tutar ve ona galip gelir. Kedinin etinden veya yağından bir şey aldığını gören kimse, bir hırsızın malından veya çalınmış eşyadan bir şey alır. Bir kedi ile mücadele ettiğini ve hatta kendisini tırmaladığını veya ısırdığını gören kimse, uzun bir hastalığa yakalanır.

Sonra o hastalıktan kurtulur veya o şahsa şiddetli bir keder isabet eder. Sonra Cenab-ı Hak (C.C.) onu kederden kurtararak ona ferahlık ve sevinç ihsan eder. Kedi ile yaptığı mücadele ve münakaşada mağlup olan kimse yakalandığı hastalık, üzüntü ve kederinden acilen kurtulur. Eğer kedi kaybolursa. hastalık veya üzüntü ve kederi fazlasıyla artar.

Bazen bu rüya halk hakkında adalete veya dünyanın durumunun bozulmasına işarettir.
Bu rüya bazen de düşmanları def etmeye, işarettir. Bazen de kedi, evlatın terbiyesi hususunda çok hırslı olan kadına işarettir. Rüyada kedinin bir insanı tırmalaması veya kanını akıtması yahut gözünü çıkarması, düşmanlığı açık olan bir düşmana işarettir.

Rüyada Misk kedisini görmek, şekil ve siması serli görünen ve ahlakı iyi olan bir adama işarettir. Bazen kedi, zevce için cefaya, evlata, düşmanlığa, hırsızlığa, zinaya, vefasızlığa, feryat ve figan etmeye işarettir. Bazen de kedi, zinadan meydana gelmiş ve yol üzerine atılmış babası bilinmeyen çocuğa işarettir. Bazen de kedi, söz ve şaka yapan, manasiz ve akıl dışı söz söyleyerek köçekler gibi oynayarak halka kendisini sevindirmeye çalışan ve bununla beraber bazı durumları dikkatten kaçırmayan ve fırsat buldukça fesat çıkarmaya çalışan bir adama işarettir.

Kedinin fare görülmesi nifak ve riyaya işarettir. Eğer halk korku içinde ise, düşmanlarından emin olur. Rüyada dişi kedisini sattığını gören kimse, malını sarfeder. Bazı tabirciler, dişi kedi hilekar bir kadına delalet eder. Bazı tabirciler dişi kedinin ısırması ve tırmalaması bir sene devam eden bir hastalıktır, dediler.

kedi görmek, ev ve iş yeri hizmetçi­sine veya koruyucusuna işarettir.

bazan kedi görmek, insana hem zararı hem yararı dokunan kimseye, düşmanlık ve üzüntüye işaret eder.

rüyada dişi bir ev kedisini uslu uslu otururken görmek, sevinç ve ferahlığa, rahat ve huzura işarettir.

rüyada dişi sokak kedisi görmek, insana sıkıntı ve rahatsızlık veren şeylere işarettir.

rüyada dişi bir ev kedisinin ken­dini tırmaladığını veya ısırdığını görmek, en az bir yıl devam edecek bolluk ve berekete işarettir.

bazan rüyada dişi kedi görmek, hilekâr bir kadına işaret eder.

rüyada erkek kedi görmek, dil şa­kasını seven kimseye, fırsat bulunca bozgunculuk yapan insana, eş ve ço­cuklar için cefa çekmeye işarettir.

rüyada erkek kedi görmek, düş­manlık, hırsızlık, gizli söz dinleme, zina yapma, vefasızlık gösterme ve insanı arkasından çekiştirme gibi çir­kin işlerle de yorumlanır.

bazan rüyada erkek kedi görmek, muhasebe defterine, gelir-gideri kay­detmeye veya yazılı bir kitaba işaret eder.

kendini bir sokak veya yaban kedi­sinin ısırdığını görmek, bir süre zor­luk çektikten sonra selâmete çıkmaya, uzun sürecek bir hastalığın ardından sağlığına kavuşmaya işarettir.

rüyada kedi satmak; mal ve para harcamaya işarettir.

rüyada bilinmeyen bir kedi gör­mek, hırsıza; böyle bir kediyi öl­dürdüğünü görmek, bir hırsız yaka­lamaya veya yakalatmaya işarettir.

rüyada kediyle farenin dost oldu­ğunu görmek, gösteriş ve bozgun­culuğa veya hayret edilecek bir duru­mun meydana gelmesine işarettir.

rüyada bir kedinin fare tuttuğunu görmek, bir fesadın (bozgunculu­ğun) önüne geçmeye, bir tehlikenin bertaraf edilmesine işarettir.

rüyada kedi eti görmek, çalıntı mala, şüpheli kazanca işarettir.

rüyada kedisinin turna olduğunu gören kimse, mala erişir veya baş­kanlığa gelir.

misk kedisi görmek, şerli ve kötü gö­ründüğü halde, aslmda iyi huylu, temiz ahlâklı olan bir kimseye işaret eder.

İnsanın hizmetçisi yahut koruyucusuna; insana hem zararı hem yararı dokunan kimseye, Dişi ve uslu usulu oturan ev kedisi rahatlık ve ferahlığa, dişi sokak kedisi kendisinde sıkıntı ve meşakkat bulunun şeylere, Dişi ev kedisinin tırmalaması ya da ısırmasıı bir yıl devam edecek bolluk ve berekete, Dişi kedi bazen hilekar bir kadına; Erkek kedi dil şakasını seven kimseye, fırsat bulunca bozgunculuk yapan insana, eş ve çocuklar için cefa çekmeye; düşmanlık, hırsızlık, gizli söz dinleme, zina yapma, vefasızlık gösterme ve insanı arkasından çekiştirmek gibi çirkin işlere yahut gelir-gider defteri ve kitaba, Dişi sokak kedisinin, her çeşit erkek yahut yaban kedisinin ısırması zorluk ve çetinliğe, uzun süre hasta olmaya, Kedi satmak mal infak etmeye, Bilinmeyen kedi hırsıza, Kediyle farenin dost görünmeleri gösteriş ve nifaka, Kedinin fare tutması bir fesadın yok edilmesine, Kedi eti çalıntı mala yahut şüpheli kazanca, Misk kedisi, şerli ve kötü göründüğü halde iyi ve ahlaklı olan bir kimseye delalet eder.

Uğursuzluğun işaretidir. Eğer rüyada kediyi kovalıyorsanız bu iyi anlam taşır. Dişi kedi kötü bir kadını belirtir. Erkek kedi birisini ısırırsa veya tırmalarsa, o kişi hastalanır uzun süre hasta yatar. Kendisinin kedi şekline dönüştüğünü görmek, kötü işlerden geçimini sağlamak demektir.

Benzer Tabirler

Çiğ Yumurta Görmek Rüyada Çiğ Yumurta Görmek Rüyada çiğ yumurta görmek, ölümle tabir olunur. Rüya sahibi akrabalarından birinin vefatı ile sarsılacaktır. Bazı rüya tabir...
Rüyada Abdest almak islami görmek Rüyada abdest almak islami, mutluluğa, kendisini sevenlerle birlikte gülmeye, paranın kazançlı olmasına, zengin tanıdığa, istenilen bir kazanca, maddi...
rüyada röntgen çektirmek Rüyada röntgen filmi çektirdiğini görmek, birine içini açmaya, duygu ve düşüncelerini başka biriyle paylaş­maya veya bir işe girmeye işarettir....
Rüyada Erkek Arkadaşı Görmek Rüyada Erkek Arkadaş Görmek Rüyada Erkek Arkadaş Görmek, rüya çoğunlukla hem hayra hem de iyiliğe tabiri olunmaktadır. Rüyasında erkek arkadaş göre...
Rüyada çift cinsiyetli erkek görmek Rüyada çift cinsiyetli erkek görmek iyi bir geleceğe, yeminin yerine getirileceğine, samimi yaşlı kimseye, alın teriyle kazanılan ziynete, kısa sürede...
rüyada madeni para toplamak Bakir, nikel ve diger madenlerden yapilmis meskukat (PARA) görmek düsmanliklara ve dedikodulara delalet eder. Ibn-i Siriri'e göre; bakir ve diger mesk...

Sedye Bilgiler vücut geliştirme Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu Sedye Fiyatları