"Enter"a basıp içeriğe geçin

Rüyada At Görmek Atlar

Rüyanızda at görmek, bolluğun, bereketin, zenginliğin simgesidir. hayatta çok başarılı olacağınız ve hayatınızın aşkını sonunda bulacağınız anlamına gelir. gösterişli bir at görmek büyük bir işin başına geçmeye ve mutluluğa, yüklü at görmek, iflas edileceğine, savaş atı görmek, düşmanın zararına uğramayacağına, at yarışı, sabırsızlığa, atın nallanır görmek, bir hastalığa tutulmaya işarettir. At genellikle murada ermek anlamındadır.

Rüyada at görmek murada nailiyet ile tabir olunur. Ata binmeye ehil olmayan biri, rüyada ata bindiğini görse, bu onun için izzet ve makama, yüksek derecelere delâlet eder. Bazı kere de ata binmek yolculuğa işarettir.

Kişinin rüyasında at görmesi bazı isteklerinin olduğuna yorumlandığı gibi, sizi çekemeyen insanları mağlup etmeye ve iş hayatınızda da kazanca işarettir. Bir yerde oturduğunuzu ve yanınızda da at olduğunu görmek, bereket ve rızkın genişliğine tabir edilir. At asiliği temsil eder. Buna göre asil olmayan bir kişinin ata bindiğini görmesi, yüksek bir makama sahip olacağınıza kimi zamanda seyahate çıkacağınıza, başkasına ait olan bir ata binmek, mertebenizin yükseleceğine işarettir.

Atın yavrusu olan taya bindiğinizi görmek, güzel bir evlat sahibi olacağınıza delildir. Evli ve çocuk bekleyen bir erkeğin ata bindiğini görmesi, eşinin erkek evlat doğuracağına yorumlanmaktadır. Bekar bir erkeğin rüyada gemi ve eğeri olmayan dişi ata bindiği görmesi, sözünüzden döneceğiniz bir işe girişeceğinize ya da huysuz ve terbiyesi bozuk olan bir kadınla izdivaç yapacağız manasına geldiği gibi eğerli ve gemli kısrak da asil ve zengin bir kadın ile evlenmeye işarettir.

Rüyada erkek ata binmek ise, düşmanın zararından kaçınır ve ondan uzak durur. Ata semer vurduğunuzu veya semeri olan bir ata binmek, orta halli bir yaşam süreceğinize, atlara sahip olduğunuzu ve onları beleyip otlattığınızı görmek, çevrenizce değerinizin artacağına yorumlanır. Rüyada görülen güzel ve bakım at, gösterişli eve sahip olunacağına delildir. Bir atın, yıprandığını ya da onun yanınızda öldüğünü görmeniz, yakında bir ölüm haberi alacağınız manasını taşımaktadır. Kişi rüyasında eşek veya at satın aldığını ve parasını saydığını, elindeki paraları çevirdiğini görmüş ise, sarf ettiği bir sözden dolayı sevap kazanır.

At üzerinde elinizde mızrak ile birlikte dörtnala koştuğunuzu ve mızrağı insanlara doğru attığınızı görmek, etrafınızdaki kişilerden ısrarla para ya da başka bir şey istediğinize yani bir nevi dilencilik yapmaya yorumlanır.

Rüyada parlak bir erkek at görmek, devletle alakalı bir işte görev almaya ya da saltanat sahibi olamaya tabir edilir. Dişi at şerefli kadın manasına gelir. Uzaktan gelen bir atı görmek, hayır ve müjdeli haber anlamına gelmektedir. Rüyanızda bir atı yürütmek istediğinizi ancak atın yürümeyip durduğu görmek, işlerinize özen göstermediğinize tembellik yaptığınıza ve bu sebepten dolayı da patron ya da bir büyüğünüzden uyarı alacağınıza, dörtnala koşan aksi bir atı durdurmak isteyip de durduramadığınızı görmek ise deli olan kişiye onla başa edemeyeceğinize işarettir.

At şöhret ve nam manasına da gelir. Rüyada görülen kara at seyahate çıkamaya ancak bu seyahatten zararlı çıkacağınıza, beyaz at düşmanı yenmeye, kızıl at neşeli kadına, kır at evlenmeye yorumlanır. Durumu iyi olan bir kimse, kendi atından inip başkasının atına bindiğini görmüş ise fakirleşir, hali kötü olan bir kimse bu rüyayı görmüş ise durumu iyileşir. Bir kimsenin size birden fazla atlar verdiğini görmeniz, dünya malına önem verdiğinizi ve bu sebepten dolayı namaz ve ibadetlerinizden geri kalacağınız manasına gelmektedir. Atın arka tarafını ya da ata ters bindiğinizi görmek, akrabalarınızda veya onurlu bir kimseden elinize geçecek mala veyahut bir yakınınızın vekili olacağınıza yorumlanır.

Rüyada ata binen kişinin isteği Allah’ın izni ile yerine gelir. Çünkü at murat manasına gelmektedir. Bereket, bolluk, başarıyı temsil eden at kuvvet ve itibara da işaret eder. At eti yediğini görmek, rüya sahibi için iyi değildir. Attan düştüğünüzü görmek, sağlığınızın bozulmasına veya para kaybına uğrayacağınıza tabir edilir. Rüyada at sattığını gören kimse, ya birisi ile kavga eder veya aile hayatında geçimsizlikler olur. At pazarından at aldığını görmek, devlet dairesinde çalışan için mertebe sahibi olacağına işarettir

Rüyada görülen kısrak at, kadındır. Bir erkeğin tekrar bineceği, dişi attan indiğini ve gemini çıkardığını görmesi, eşini boşayacağına yorumlanır. Başka bir kısrağa binmek üzere atından indiğini gören erkek, eşi varken başkası ile nikahlanır. Kısraktan indiğinizi ve kısrağın kan olarak idrarını yaptığını görmesi, zina yapmaya işarettir. Her tarafı, yelesi ve kuyruğu kızıl olan kısrak, neşeli, sevinçli bir kadındır. Beyazlığı siyahlığından çok olan at, dindar bir kadın ile yorumlanır. Bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at görmek, yani kula at görmek, hastalığa tabir edilmektedir. Yağız at nam ve şöhrettir. Boz renkli bir ata bindiğini gören kimse, düşmanına galip gelir.

Kişi rüyasında genç ve iyi bir cins at göresi, gücünüzün çoğalmasına, rızkının artmasına, beyazımsı gri renkli bir at görmek, kazancınızın bereketleneceğine, kırmızı ve kül renginde yaşlı bir at görmek ise, yolunda giden işlerinizin bozulacağına tabir edilir. Rüyada kuyruğu ve yelesinin kızıl at, takva ve din, yelesi ve kuyruğu siyah ve diğer yerleri kızıl bir ata binmek rakı içen kimse manasına da gelir.

 

Doru renkli ata bindiğini görmek, kuvvetin çokluğuna, doru taya (atın yavrusu) bindiğini görmek, zengin bir kadınla evlenme ye delâlet eder.

Rüyada erkek ata binmek, düşman üzerine galip gelmeye işarettir.

Bazen de at görmek, güzel inşa edilmiş bir eve delâlet eder.

Kır ata bindiğini gören kimse düşmanını kahra uğratır. Yine kır at görmek, hayır ve berekettir.

Rüyada hâlis kızıl bir kısrak görmek, dindar, neşeli, iffetli ve şöhretli bir kadına delâlet eder.

Her tarafı, yelesi ve kuyruğu kızıl bir kısrak görmek de, neşeli, sevinçli bir kadın ile tabir olunur.

Rüyada at görmek, her veçhe ile iyidir ve yüksek mevkilere işarettir.

Attan indiğini görmek, iyi değildir ve keder alâmetidir.

Rüyada başkasına ait ata bindiğini görmek, o kişinin mertebesine yükselmeye delâlet eder.

Eğersiz ve gemsiz bir kısrağa bindiğini görmek, fena huylu bir kadına işarettir.

Rüyada kendi yanında veya evinde bir atın helak olduğunu görmek, insanlardan birinin vefat edeceğine işarettir.

Ata bindiğini gören kişinin hanımı hamile ise, bir erkek çocuğu olacağına delâlet eder.

Rüyada atın kendisiniısırdığını görmek, ordu ve kuvvet sahibi olmaya delâlet eder.

Atı öldürdüğünü görmek ise, nimet, mal, izzet ve kuvvetle tabir olunur.

Rüyada at üzerinde olduğunu fakat buna taaccüp ettiğini görmek, Allah yolunda cihada işarettir.

Rüyada atın kuyruğunun kıllarının çok olduğunu görmek, evlat ve akrabanın çokluğuna işarettir. Atın kuyruğunun kesildiğini görmek ölüme delâlet eder.

Kendi atından inip bir başkasının atına bindiğini gören kişinin, bir halden diğer hâle geçeceğine işarettir. İki halin arasındaki fark, iki atın arasındaki fark nisbetincedir ve iş ona göre tecellî eder.

Rüyada bir atı öldürdüğünü görmek, nimet, mal, izzet ve kuvvete nailiyete delâlet eder.

Rüyada posta atına binmek ise, binen için ecelin yakın olduğuna işarettir.

Beyazlığı siyahlığından fazla olan bir ata bindiğini görmek, dindar bir hanımla evliliğe delâlet eder.

Ibn-i Şîrîn (rh.a) demiştir ki:
Yelesi ve kuyruğu kızıl sarı olan bir atı görmek, harp ve gı-tale delâlet eder.

Danyal (a.s.)demiştir ki:
Rüyada at görmek, izz ü şeref ve devlete delâlet eder.

Kirmanı de demiştir ki:
Rüyada eğeri ve gemi mevcut güzel bir ata bindiğini görmek, o at üzerinde ağır ağır yol almak, şeref ve yüce kadre delâlet eder.

Rüyada ata binmek, ata bindiğini görmek büyük hayalleriniz olduğunu ve hayatta çok fazla güce ulaşacağınızı ifade eder

Rüyada vahşi at görmek kontrolü dışında gelişecek olaylar yada kendi tutkularını dizginlemek için bir uyarıdır

Rüyada heybetli bir at görmek büyük bir işin başına geçmeye ve mutluluğa,

Yüklü at görmek, Üzerinizde fazla yük olduğunu, yorulduğunuzu, dinlenme ihtiyacınızı simgelemektedir.

Savaş atı görmek, düşmanın zararına uğramayacağına,

Atı nallanır görmek, bir hastalığa tutulmaya işarettir.

Rüyada hasta at, hastalanmış bir at görmek bir dostunuzun, sevdiğinizin sağlık durumu hakkında sizi uyarmaktadır.

KISACA ÖZETLERSEK ;

Yüklü at: Gelirinizin ancak giderinizi karşılayacağına.
Savaş atı: Hakkınızda kötülük düşünenleri bozguna •ğratacağınıza.
Kuyruksuz at: zarar edeceğinize.
Kuyruğu uzun •t: Birisinden iyilik göreceğinize.
Kır at: Saygınlık ve büyüklüğe.
Yağız at: İzdivaca.
Doru at: Mevki ve itibara.
Sarı at: Sağlığın bozulacağına.
Beyaz at: Sağlık ve sıhhate.
Kula at: Tahammüle.
Ölü at: zarara ve ölüme.
Arabaya koşulu at: İşte başarıya.
Başkasının atı: Başka birinin eşi ile ilişkiye girmeye. * Eyersiz at: Nikahsız bir ilişki.
At yarışı: Tahammülsüzlüğe.
Atlı görmek: Evden ayrılacağınıza.
kadınlarla ata binmek: ihanete ve felakete.
Cesurca ata binmek: İşlerde başarıya.
Huysuz ata binmek: Zenginleşmeye.
Bağlı at: Değişmeyen mevkiye
Sakin ata binmek: Saygınlığın artmasına ve huzura.
Birinin zorla ata binmesi: Eşin aklatmasına ve yakalanmasına.
At satmak: Tartışmaya.
At almak: hı bir işe ve evliliğe.
Birini at üzerinde görmek: Önemsiz bir zararı
Genç bir kısrağın eve girmesi: Zengin bir kadınla evliliğe.
At üdürmek: İstemeden kötü bir işe karışacağınıza.
Koşulu at: Para kaybına.
At dövmek: Hapse girmeye.
Tırıs yürüyen at: Hazır bir paya.
Yorgun at: Fazla para harcamaya.
Terleyen at: Evde bütanına gereğine.
Merdivenden çıkan at: Mutluluğa.
Suda at: De-Aoduya.
Ata şevkat göstermek: Aşka.
Huysuz atla uğraşma: Ellilikte tartışmaya.
Atların cinsel ilişkısi: Üzüleceğiniz bir haber.
At kişnemesi: Hafifmeşrep bir kadına.
Topal at: İşte zarar etmeye işarettir.

Benzer Tabirler

rüyada çeyiz sandığı görmek ÇeyizRüyada ceviz yemek para kazanmak demektir. Ceviz toplamak Aile yasantinizin mutlu olmasinin belirtisidir. Çürük ceviz birisinin sizi kandirilacag...
Rüyada Küçük Örümcek Görmek Rüyada Küçük Örümcek Görmek Rüyada küçük örümcek görmek, rüya sahibinin her istediğinin gerçekleşmeyeceğine işaret eder. Büyük hayaller kuran, daha...
Dargın Görmek Rüyada Dargın Görmek Rüyada dargın görmek, yakınlık duyulan birinden karşılık görmemek, platonik bir sevdaya tutulmak ve duygusal açıdan zayıflamak an...
Rüyada kötü ve edebe aykırı söz söylediğini görmek... Rüyada kötü ve edebe aykırı söz söylediğini görmek, yapılan veya yapılması gereken şeyden bıkkınlık duymaya, eski çalışma şevkini kay­betmeye işaretti...
Rüyada Fırtına Görmek Rüyada Fırtına Görmek Rüyada görülen fırtına çok büyük ve olumlu değişiklik olarak yorumlanır. Fırtına rüyada kötü anlamlara yorulmaz. Rüyada görül...
Rüyada Büyüteç Görmek Rüyada Büyüteç Görmek Rüyada büyüteç görmek, rüyayı gören kişinin fevri ve panik bir kimse olması nedeniyle olaylara büyük tepkiler verdiğine, saki...

Sedye Bilgiler vücut geliştirme Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu Sedye Fiyatları