"Enter"a basıp içeriğe geçin

Rüyada Deniz Görmek

Deniz rüyaları iyiye yorumlanır. Rüyada masmavi engin deniz insanın yaşamına anlam katacak olgunlaşmasını sağlayacak uzun bir yoldur. Dalgalı bir deniz mutluluğun sıkıntıların atlatılmasından sonra gerçekleşeceğini belirtir. Denizde yüzdüğünü gören kişi peş peşe yolculuklara çıkacak demektir.

Uzaktaki dalgaları dinlemek yalnız bir hayatınız olacağı ve hayallerinizi gerçekleştiremeyeceğiniz anlamına gelir. Sakin deniz mutluluk ve başarı delalettir.

Masmavi engin deniz kişinin hayatına anlam katacak, olgunlaşmasını sağlayacak uzun bir yoldur. Rüya içinde denizde fırtına hayatın tamamen değişeceğine, birbirini izleyecek olaylardan sonra huzura kavuşacağına delalet eder. Rüyada tekneyle denize açılan kimsenin hayat tarzında değişmeler olur. Deniz köpük köpük ise mirastır. Denizin rengi güzel değilse iyi sayılmaz. Deniz kıyısında durduğunu ve güzel suya baktığını gören kimse aşık olur. Denize düştüğünü gören kimse beklenmedik bir olay sonunda umduğundan fazla para alır.

Bir rivayete göre bogulma görmek selametle yolculuga yorumlanır. Denizin üzerinde ayakları üzerinde durdugunu gören hükümet tarafından bir nimete kavuşur. Denizin yerden kalktıgını görmek zalim bir hükümet başkanının ölümü demektir. Denizin küçülüp bir göl haline geldigini görmek hükümet başkanının degişecegine ve halkın onun elinden kurtulacaklarına, denize girip daldıgını görmek hasta ise hastalıgının artacagına, denizden çıktıgını görmek hastalıktan iyileşecegine.

Denizde yüzdügünü görmek keder ve sıkıntıya düşecegine yahut hastalanmaya, yüzmeden çıktıgını görmek keder ve sıkıntıdan kurtulmaya ve şifaya, denizi yürüyerek karşı sahile çıktıgını görmek kurtuluşa ve sıkıntıdan uzaklaşmaya delalet eder. Denizden su almak istedigini gören kimse almak istedigi su miktarınca devlet hizmetinde bulunmayı arzu eder ve o nisbette buna muvaffak olur. Denizden su alıp bir kaba doldurdugunu gören kimse çok mal biriktirir. Yahut Allah o kimseye öyle bir devlet verir ki o devlet sayesinde denizden daha kuvvetli ve geniş bir mal yıgar. Denize işedigini gören kimse hata ve günaha girer. Denizi uzaktan gören sıkıntı, fitne ve belfi görür. Denizin suyunun azaldıgını hatta kıyı ve kenarlarının susuz kaldıgını görmek devlet başkanı tarafından o yere yahut hazineye gelecek belaya yahut o şehirlerde kıtlıgın çıkacagına yorumlanır. Bir kimse denizi bir baştan diğer bir başa yardıgını görse üzüntü ve kederi kalkar ve selamette olur. Denizde yıkandıgını ve abdest aldıgını gören hasta ise Allah şifa verir, borçlu ise borcunu öder ve sıkıntı varsa sıkıntısı kalkar, korktugu şeylerden emin olur. Hapiste ise hapisten kurtarır ve iyilikler karşısına çıkar. Rüyada kimseyi deniz içerisinde görmek eğer o kimse ölmüşse cehennemde olmasına alamettir eğer hasta ise hastalıgı artar denize battıgını görse o hastalıgından ölür. Rüyada Atlas Okyanusunu görmek ömrünün kısalıgına işaret ettigi gibi uzun ömre de işarettir.

Rüyada deniz görmek arzuların gerçekleşmesine mala, işe, sanata, bitimsiz ihtirasa, tehlikeli iş ve dünya münasebetlerine. Denize girmek devlet yönetimine yakınlık peydah etmeye, denizin ortasında yatmak devlet hizmeti görmeye. Denizi uzaktan şöyle bir görmek sıkıntıya düşmeye onu dolasıya seyretmek kalp huzuruna. Denize işemek hatalı bir davranışta bulunmaya ve nimete nankörlük etmeye. Denizi geçmek mal ve mülke. Denizden su avuçlayıp bir kaba yahut gemi, tekne vs. içene koymak uzun ömürlü çocuğa. Çalkantılı deniz cehenneme ıstırap ve fitneye.

Danyal Aleyhisselama göre rüyada deniz görmek :
Rüyada deniz görmek mutlaka bir devlet büyügü ile tabir olunur. Denizi saf sakin, düzgün ve dalgasız olarak görmek adaletli bir başkana, dalgalı ve çırpıntılı görmek zalim bir başkana yorumlanır. Denizden su içtigini gören devlet büyüklerinden hayır ve menfaat görür. Bütün denizin suyunu içip bitirdigini gören büyük bir makama nail olur ve hayır ve iyilik görür. Denizin üzerinde gezindigini gören yolculuga çıkar. Keder ve sıkıntıdan kurtulur. Kendisi ile gidecegi yer arasında denizin engel olduğunu gören eğer yolcu ise yolundan kalır yahut hükümet tarafından işlerinde bir engel çıkarilir. Suyu tuzlu veya acı ve bulanık bir denizde veya gölde battıgını gören şiddetli bir sıkıntı içine düşer. Denizde yüzmek için uğraştıgını gören bir işe girerek bununla ugraşıt. Suyun altında kaldıgını gören öldürülür.

Abdulganı Nablüsî ye göre rüyada deniz görmek
:
Rüyada deniz görmek kuvvetli, cüsseli, adil ve müsfik bir devlet adamın, tüccar için mala, çırak için ustası olarak tabir olunur. Rüyada denizi gören arzuladıgı şeylere sahip olur. Denize girdigini gören büyük bir devlet başkanı ile tanışır veya büyük bir mevki sahibi olur. Deniz kenarında oturdugunu veya yattıgını gören devlet hizmetine girer. Denizden su almak isteyen hükümetten bir şey ister. Deniz suyunu bir kaba doldurdugunu gören Allah (C.C.) tarafından mal ve mülke sahip olur. Devlet ve ikbal ile yaşar. Denizin suyunun çekildigini ve dibinin göründügünü görmek o memlekete bir felaket gelecegine delalettir. Denizin üzerinde durdugunu görmek ümit etmedigi bir mevkie gelecegine, yüzüp sahile çıktıgını görmek hasta ise iyileşmege, fakir ise zenginlige, keder ve sıkıntısi varsa feraha çıkmaya, bulanık ve çamurlu denizde battıgını görmek musibete, böyle bir denizde yüzmege çalışmak zor bir işi tamamlamaya, yüzerek gözden kaybolmak ölüme, denizde bogularak öldügünü görmek şehit olarak ölmeye delalet eder.

Ibni Sirin e göre rüyada deniz görmek :
Rüyasında denize girip dibine kadar battıgını ve kumlara gömüldügünü gören hükümetten bir kötülük görür. Denize girip yüzemedigini gören hapis olur. Denizde bogulmak üzere iken kendisini kurtaran kimse olmadıgını ve sahili de göremedigini gören hükümet tarafından bir musibete ugrar. Denizde boguldugunu sonra kurtuldugunu gören dünya işlerinde derdi çok olur ve başı beladan kurtulmaz. Denizi uzaktan gören bir şey ümit eder fakat onu elde edemez. Denizin üzerinde yürüdügünü ve ayaklarının ıslanmadıgını gören cehennem ateşinden kurtulur ve dünyada sevilen bir kişi olur.

Kirmanî ye göre rüyada deniz görmek :
Rüyada denizden su içtigini ve suyun soğuk olduğunu gören biri ile mahkemelik olur rüyayı gören ilim adamı ise ilmi artar hükümet adamı ise itibari ziyadeleşir. Denizden sıcak su içtigini gören musibete ve sıkıntıya düşer. Eğer içtigi su kötü kokulu ve tadıda fena ise düşmanının kendisine üstün gelecegine, bir rivayete göre de hükümet tarafından işinde zorluga düşecegine delalet eder.

Cabir ül Magrîbî ye göre rüyada deniz görmek:
Rüyada denizin kurudugunu görmek devlet başkanının ölümüne veya siyasi kudretinin azalmasına, denizi bir damla kalmayıncaya kadar içtigini görmek rüya sahibinin işlerinde başarıya ulaşacagına, deniz hayvanlarından birinin kendisiyle konuştugunu görmek hükümetin sırlarını açıklayacagına. Denizin dalgalanıp karıştıgını ve havanın karardıgını görmek isyana, yalanın çogalmasına. Denizden yenilecek bir şey çıkardıgını görmek helal rızk edinecegine, denizden tuzlu su içtigini görmek haram mal kazanacagına. Denizden tatlı su içtigini görmek helal mal edinecegine, denizden maden veya kıymetli bir mücevher çıkardıgını görmek hayır ve menfaate, çıkardigi şey çirkin ise düşmana karşı üstünlügüne, rüya sahibi ilim adami ise ilminin artmasına, denizden kötü bir şey çıkardıgını görmek düşmanın memleketi istilasına delalet eder.

Cafer i Sadik a göre rüyada deniz görmek :
Rüyada deniz görmek altı şekilde tabir olunur. Mülk ve devlet başkanı, büyük kimseler, alim, ilim, mal, iş.

Ebu Sait El Vaiz e göre rüyada deniz görmek :

Tatlı suyu olan denizin kuruması devlet başkanının ölümü, taşkın bir deniz keder ve sıkıntı. Denizde bogularak ölmek İslam dininin dışında olarak öldügüne delalet eder. Denize düştügünü ve bazen batıp bazen çıktıgını ve ellerini hareket ettirerek yüzdügünü gören devlette bir makama sahip olur. Denize girdigini ve hemen çıktıgını gören dünyada hep din ve ibadetle meşgul olur.

 

Rüyada dalgasız deniz, sakin deniz görmek gerçekleşmesi mümkün olan hayallerinizi yada özel yaşamınızda tatmin olduğunuzu, huzurlu bir yaşama kavuştuğunuzu simgeler.

Rüyada fırtınalı deniz yada denizde fırtına görmek hayalperestlik seviyesinde gerçekleşmesi çok zor beklentiler içinde olduğunuzu ve kendinize çeki düzen vermeniz gerektiğini ifade eder.

Denizde yüzmek, denize girmek, yüzdüğünü görmek önünüze bir çok fırsatın çıkacağı bir yaşam evresine girdiğinizi temsil ederken, bunları iyi değerlendirip, bir çok başarı elde edeceğinizi gösterir.

Denize atlamak, denize atladığını görmek bu rüya zihninizin derinliklerinde çok güçlü sinyallere sahip olduğunuzu simgeler. Bu sinyallerin neler olduğu rüyanın diğer unsurları bitlikte çözülebilir, önemli bir rüyadır.

Denizde kaybolmak, denizde kaybolduğunu görmek bu rüya belirli bir kişi için duygularınız hakkında bazı soru işaretlerine sahip olduğunuzu işaret eder.

Rüyada deniz canavarı görmek gerçek yaşamınızda huzuru bulamadığınızı, bazı endişeler içinde olduğunuzu temsil eder.

Denizde balık yakalamak istediğini görmek önünüze harika bir fırsat geleceğini simgeler.

Siyah deniz görmek hayatta mutluluğu yakalamak için ilk önce sorunların üstesinden gelmeniz gerektiği anlamına gelir.

Mavi deniz, masmavi deniz görmek, mavi deniz suyu sevgi ve mutluluk ifadesi olup, güzel günlerin müjdesini verir.

Kirli deniz, denizde çöp görmek yerine getirilmemiş öngörüler, arzuladığınız zevklerden mahrum kalacağınızı işaret eder.

Rüyada denize işemek, deniz çiş yapmak, denizde işediğini, denizde çiş yaptığını görmek sevgiden ve arkadaşlıktan uzak bir dönem geçireceğinizi ifade eder.

Deniz sesi, dalgaların sesini duymak kaderinizde mutlu bir hayat geçirmek olduğunu müjdelemektedir.

Denizde kaydığını, deniz kayağı, su kayağı yaptığını görmek sevdiklerinizle bir arada hayatın tatlarında olabildiğince yararlanacağınızı işaret eder.

Denize taş atmak, denize taş attığını, taş kaydırdığını görmek uyanık hayatınızda derin düşüncelere daldığınızı simgeler

Sedye Bilgiler vücut geliştirme