"Enter"a basıp içeriğe geçin

rüyada yemek dağıtmak

YEMEĞE  DAVET:  Rüyada  insanları  yemeğe  davet  ettiğini  görmek,  hayır  için toplanmaya, birlik ve beraberliğe, ülfet ve muhabbete delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada bir kavmi yemeğe davet ettiğini ve hazır edilmiş yemeği de davetlilerin yediğini görmesi, onların üzerine reis olmaya delâlet eder. Yemek yiyenler için hasta ve üzüntülü biri varsa, o da hastalık ve üzüntüden halas olur.
Rüyada çok meyve ve şarap bulunan bir meclise davet edildiğini görmek, cihada davet edilmeye ve sonunda şehidliğe ermeye işarettir.
Rüyada düğün yemeğine davet edildiğini görmek, pişmanlık ile tabir olunur.
Rüyada  yediği  bir  yemeği  hazmettiğini  görmek,  rüya sahibinin sanatında çalışkan ve titiz bir kimse olduğuna delâlet eder.
Yine rüyada yemeği hazmetmek, her işte şen ve neşeli olmağa işarettir.
* YEMEK: Bir kimsenin rüyada sarı renkli yemek yediğini görmesi, hastalıktır. Ancak yemek kuş eti ise, hastalık değildir. Rüyada beyaz renkli her yemek, ekşi yemekten hayırlıdır.
Rüyada tıpkı su içer gibi yemeği içtiğini görmek, rızkın artmasına delâlet eder. Ziyafet maksadı ile hazırlanmış yemekten yemek, müjdeye, yas için hazırlanmış yemekleri yemek de, üzüntü ve kedere delâlet eder.
Rüyada kabak yemeği yediğini görmek, hidayet ve Sünnet-i Seniyyeye itibar etmeye ve keskin zekaya delâlet eder. Alimlerin yemeklerinden yediğini görmek, ilim, hidayet ve berekete işarettir.
Fihrist’e dön
Zahid ve fakirlerin yemekleri, o yemeklerden yiyenler için tev-be ve hidayettir.
Rüyada et ile pişmiş yemek görmek, fakir için zenginliktir. Etsiz yemek ise, fakirlik alâmetidir.
Bir  kimsenin  rüyada  ekşi  olan  yemeği  yemediğini  ve  Rabbine  de  hamdettiğini görmesi, sevinç ve neşeye, üzüntü ve kederden kurtulmaya delâlet eder.
Rüyada her zaman pişirilen yemekleri görmek, rızık ve daimi olan faydalara işarettir. Melik  ve  sultanların  yemekleri,  izzet  ve  şerefe,  o  yemeklerden  sultanla  beraber yiyenler için de rütbelerinin yenilenmesine delâlet eder.
* YEMEK  DOLABI:  Rüyada  boş  yemek  dolabı  görmekte  hayır  yoktur.  Bu  rüya maişette  müşkülâta delâlet eder. Dolapta yemek ve meşrubattan bir şey varsa, bu rüya, yolculuğa, hayır ve menfaata delâlet eder.
* YEMEK YEMEK: Bir kimsenin rüyada bir kapta yemek yediğini görmesi, kanaat ile tâbir olunur. Ancak yemek yediği kap altın ve gümüşten ise, bu rüya haram mala ve çok borca delâlet eder.
Rüyada insanlar arasında yemek yediğini görmek, şöhrete ve iyi bir isimle anılmaya delâlet eder.
Rüyada sağ eli ile yemek yediğini görmek, sünnet-i Seniyyeye tâbi olmayıp sol eliyle yemek yemek ise düşmana itaata, dosta cefaya delâlet eder.
Rüyada yemeği bir başkasının eliyle yediğini görmek, namuslu ve kanaat sahibi olmaya ve Allah’a itimad ve tevekküle delâlet eder.
Bazı kere de bu rüya, hastalık ile tâbir olunur. Çünkü hasta da yemek yemekten aciz kalır, başkasının yardımı ile yemeğini yer.
Rüyada kendi etini yediğini görmek, biriktirdiği malı yemeye işarettir.
Bir kimsenin rüyada beyaz mantar yediğini görmesi, emre, nehye, işte acele etmeyip itidal üzere olmaya, uzun ömre, hasta için afiyet ve şifaya delâlet eder.
Danyal (a.s) demiştir ki: Rüyada pişmiş et görmek ve yemek, suhuletle hasıl olan hayır ve menfaata, kebap et görmek ve yemek, meşakkatle husule gelen rızka delâlet eder.
Kirmani demiştir ki: Rüyada tencerede pişmiş et görmek ve ondan yemek, rızık ve nimete delâlet eder. Eti kebap olarak pişirdiğini görmek, haram mala işarettir.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada et görmek, dört vech ile tâbir olunur:
a) Mal,
b) Miras, c) Hüzün, d) Musibet.
Rüyada yılan eti görmek, düşmandan mala, at eti izzet ve ri-fata, katır eti hastalık ve manzara, sığır eti de vücudun sıhhatine delâlet eder.
Rüyada sahu veya iftar yemeği yediğini görmek, hayırlı ve bereketli rızka, günahların
Fihrist’e dön
mağfiretine, akıbetin güzelliğine ve dinde salaha delâlet eder.Kişinin rüyada yemek sofrası görmesi, nimete, rızka, davete icabet etmeye ve refah içinde yaşamaya, düşmana galip gelmeye ve yüksek mertebeye delâlet eder.
■ Nablusî demiştir ki: Sofra, kıymet ve rütbe içerisinde bir ganimettir.
■ Sofranın kaldırılması ganimetin bitmesidir.
■ Rüyada sofra üzerinde bulunan bir veya iki türlü yemek, rüya sahibi ve çocukları için rızka delâlet eder.
■ Sofradan çokça yemesi, rüya sahibinin yediği miktarda ömrünün uzun olmasına işarettir.
■ Rüyada sofranın kalktığını görmesi, rüya sahibinin ömrünün tükenmesine alâmettir.
■ Yine rüyada görülen sofra, ona malik olan veya ondan yiyen kimse için geçime ve yiyecek şeyler için yemeye delâlet eder.
■ Rüyada bir sofra üzerinde oturduğunu görmek, iyi ve cömert bir kimse ile sohbet etmeye işarettir.
■ Çünkü sofra, iyilik yapan ve cömert bir adam ile tâbir edilir.
■ Rüyada sofra üzerinde görülen kalabalık, çoluk-çocuğun çok olmasının işaretidir.
■ Rüyada sofra üzerinde birbirine zıt gibi şeyin bir araya gelmesi, harbe ve kıtale delâlet eder.