rüyada hastane görmek

* Rüyada bir hastaneyi mamur görmek, işlerinin düzgün olduğuna delalet eder.

* Rüyada hastaneye girmek, günahlardan af olunmaya işarettir.

* Bulaşıcı bir hastalığa yakalanabilirsiniz.

* Büyük değişikliktir.

* İş, yer, mevki değişiklikliğidir.

* Hastane görmek iyi degildir.

* Hastaneye girdiğini gören sehit olur.

* Bir söylentiye göre, hastaneye girmek günahların affedildiğine delildir.

* Hastanede hastalara verilen yemekten yediğini görmek, sağlam adamin hasta olacagi-na, hasta ise öleceğine veya iyilesip hastaneden çıkacağına isa-rettir.

* Hastaneyi güzel ve süslü görmek, halkın isinin yolunda olduğuna, hastaları iyi bir halde görmek, herkesin iyiliğine, hasta-ları ağır görmek, memleketin ve halkın sıkıntı içinde bulunduğuna delalet eder.

* Ibni Kesire göre, Rüyada Hastane Görmek dünyada dogru-luktan ayrildığınıza delalet eder.

* Bir hastanede bir hastanizi zi-yaret ettiğinizi görmek, bir ticari işiniz için bir büyüğünüzden akil danismanıza delalet eder.

* Hastaneden çiktığınızı görmek, isle-rinizin düzeleceğine, hastaneye girdığınız görmek bu rüyanın aksine yorumlanır.

* Rüyada bir hastaneyi mamur görmek, işlerinin düzgün olduğuna delalet eder.

* Rüyada hastaneye girmek, günahlardan af olunmaya işarettir.

* Bulaşıcı bir hastalığa yakalanabilirsiniz.

* Büyük değişikliktir.

* İş, yer, mevki değişiklikliğidir.

* Hastane görmek iyi degildir.

* Hastaneye girdiğini gören sehit olur.

* Bir söylentiye göre, hastaneye girmek günahların affedildiğine delildir.

* Hastanede hastalara verilen yemekten yediğini görmek, sağlam adamin hasta olacagi-na, hasta ise öleceğine veya iyilesip hastaneden çıkacağına isa-rettir.

* Hastaneyi güzel ve süslü görmek, halkın isinin yolunda olduğuna, hastaları iyi bir halde görmek, herkesin iyiliğine, hasta-ları ağır görmek, memleketin ve halkın sıkıntı içinde bulunduğuna delalet eder.

* Ibni Kesire göre, Rüyada Hastane Görmek dünyada dogru-luktan ayrildığınıza delalet eder.

* Bir hastanede bir hastanizi zi-yaret ettiğinizi görmek, bir ticari işiniz için bir büyüğünüzden akil danismanıza delalet eder.

* Hastaneden çiktığınızı görmek, isle-rinizin düzeleceğine, hastaneye girdığınız görmek bu rüyanın aksine yorumlanır.

Rüyada Hastane Görmek - Rüyada Hastaneye Gitmek
Rüyada hastane görülmesi iyiye yorumlanmaz. Bir kimsenin rüyasında hastane görmesi; o kimsenin şehid olacağına işaretle tabir olunur. Bir başka yoruma göre; Bir kimsenin rüyasında hastaneye girdiğini görmesi; o kimsenin günahlarının affedileceğine. Kişinin rüyasında hastanede hastalara verilen yemekten yediğini görmesi; o kimsenin hasta olacağına, eğer hasta ise öleceğine veya şifa bulup hastaneden çıkacağına delalet eder. Rüyanızda herhangi bir hastaneyi süslü görmeniz; halkın işinin yolunda olduğuna, rüyanızda hastaları iyi bir halde görmeniz; herkesin iyiliğine, hastaları ağır görmeniz; memleketin ve halkın sıkıntı içinde bulunduğuna yorumlanır. İbn-i Kesîr'in yorumuna göre: Rüyada hastane görülmesi dünyada doğruluktan ayrılındığına yorumlanır. Rüyanızda bir hastanede bir hastanızı ziyaret ettiğinizi görmeniz; bir ticarî işiniz için bir büyüğünüzden akıl danışacağınıza. Rüyanızda hastaneden çıktığınızı görmeniz; işlerinizin düzeleceğine, rüyanızda hastaneye girdiğinizi görmeniz bu rüyanın aksi ile tabir olunur.

Tabir 2: Hastane görmek iyi değildir. Hastaneye girdiğini gören şehit olur. Rüyada hastaneye girmek günahların affedildiğine delildir. Hastanede hastalara verilen yemekten yediğini görmek, sağlam adamın hasta olacağına, hasta ise öleceğine veya iyileşip hastaneden çıkacağınaişarettir. Hastaneyi güzel ve süslü görmek, halkın işinin yolunda olduğuna, hastaları iyi bir halde görmek, herkesin iyiligine, hastaları ağır görmek, memleketin ve halkın sıkıntı içinde bulunduğuna işaret eder. Bir kimse rüyada kendisini hastalarla beraber akıl hastanesinde veya delilerile beraber bir arada bulunduğunu görse hapse atılmasına işaret eder. Eğer bu rüyayı gören sagiamsa, hastalanır, eğer hastaysa, hastalığı uzar. Yahut yabancı bir yerde ya da şehid olarak ölür. Bazen de bu hastaneyi görmek, fakir için erişeceği genişlik, kolaylık ve rahatlığa kavuşmasıyla insanlardan bir şey istememesine işaret eder. Bazen de akıl hastanesi görmek, oyun yerierine,
 
Rüya Tabirleri
Rüya,her insanın tabii bir ihtiyacı olan uyku esnasında, zihinde beliren birtakım düşünce ve hayallerden ibarettir.