rüyada tıp fakültesini kazandığını görmek

Tıp fakültesi görmek, insanlar için hayati önemi haiz yararlı ilimler öğ­reten eğitim kurumlarına işarettir.

Rüyada tıp fakültesi görmek, hafız yetiştiren, din ilimleri öğreten ku­rumlara da işaret eder.

Rüyada bir tıp fakültesinde tedavi olduğunu görmek, sapıklıktan kur­tulup doğru yolu bulmaya işarettir
 
Rüya Tabirleri
Rüya,her insanın tabii bir ihtiyacı olan uyku esnasında, zihinde beliren birtakım düşünce ve hayallerden ibarettir.