rüyada paraşütle uçmak

Rüyada paraşüt görmek, başarı ve mutluluğa işarettir.

Bazan paraşüt görmek, fedakâr eşe ve güvenilir dosta işaret eder.

Paraşütle bir yere atladığını gör­mek, bir işi alın akıyla başarmaya, arzuların gerçekleşmesine işarettir.

Rüyada sarp, kayalık ve dikenli bir alana paraşütle indiğini görmek,

beklentilerin tam olarak gerçekleş­memesine işarettir.

Rüyada paraşütün açılmadığım ve­ya parçalandığını görmek, bir teşeb­büsün sonuçsuz kalmasma işarettir.

Rüyada paraşütten düştüğünü, fa­kat bir yerinin sakatlanmadığını, salimen yere indiğini görmek, ümi­dini kestiği bir şeyin gerçekleşmesi­ne işarettir
 
Rüya Tabirleri
Rüya,her insanın tabii bir ihtiyacı olan uyku esnasında, zihinde beliren birtakım düşünce ve hayallerden ibarettir.