rüyada pamuk tarlası görmek

Rüyada pamuk görmek, ağırbaşlı­lığa, mal ve menfaate, din ve amel güzelliğine, hayırlı ve makbul işlere işaret eder.

Rüyada pamuk görmek, utanma duygusuna, örtünmeye ve gizliliğe de işaret eder.

Rüyada pamuk topladığını görmek,

helâl mala işarettir.

Pamuk biriktirdiğini veya sakladı­ğını görmek, kazancının bir kısmını çocuklan için biriktirmeye işarettir.

Rüyada yastık, minder, döşek vb. şeylere pamuk doldurduğunu gör­mek, bekâr kimse için evlenmeye, ev­liler için varlık ve esenliğe işarettir.

Rüyada pamuk attığım (pamuğu çe­kirdeğinden ayırarak kabarttığını) gör­mek, biriyle münakaşa etmeye, onun aleyhinde konuşmaya veya zorluk ve sıkıntıları bertaraf etmeye işarettir.

Bazan pamuk attığını görmek, Pey­gamber Efendimiz’in (s.a.v) sünneti-

ne uymaya, günah ve hatalan giderici işler yapmaya işarettir.

Rüyada herhangi bir maksatla pa­muk kullandığını görmek, dinî emir­leri özenle yerine getirmeye, sözünde durmaya, adağını yerine getirmeye veya bir şeye öfkelenmeye işarettir.

Rüyada pamuk tohumu görmek,

zahmetle kazanılan mala işaret eder.

Rüyada birçok pamuk tohumu görmek, zihin karışıklığı ve gönül bulanıklığına işaret eder.

Rüyada kapalı veya açık kozalı pa­muk bitkisi görmek, halkın çıkarını gözeten, herkes için hayır ve iyilik murat eden, güzel ahlâk sahibi bir kimseye işaret eder.
 
Rüya Tabirleri
Rüya,her insanın tabii bir ihtiyacı olan uyku esnasında, zihinde beliren birtakım düşünce ve hayallerden ibarettir.