rüyada kumaş görmek kumaş kesmek

desenli, renkli kumaşlar görmek,din ve dünya güzelliğine işarettir.

üzerinde güzel bir kumaş görmek,ehli için memuriyete, memur için se­nenin ucuzluk ve bolluğuna işarettir.

albenili ve değerli kumaş, kadın için ziyade sevince ve şerefe işarettir.

rüyada bir kumaşı yırttığını gör­mek, boşanmaya veya boşandığı eşiy­le tekrar bir araya gelmeye işarettir.

top halinde kumaş, seyahat ama­cıyla uzak bir yere gitmeye işarettir.

kumaş dürmek, dokumak veya açıp bakmak, yolculuğa işaret eder.

rüyada elbiselik kumaş görmek,helâl kazanca, yoksulluktan ve ke­derden kurtulmaya işarettir.

çizgüi her çeşit desenli kumaş, ya­rarlı mala işaret eder.

rüyada kumaş toplan görmek,tüccar olmayan kimse için yolculu­ğa, mala, sevince, mürüvvete, bekâr kimse için evlenmeye işarettir.

kumaş topu büktüğünü, satın aldı­ğını veya birinin kendine verdiğini gören kimse, uzak bir yola gider.

yeşil kumaş topu görmek, hayır­lı bir yolculuğa; mavi renk kumaş topu görmek, hayırsız bir yolculuğa; sarı renk kumaş topu görmek, git­tiği yerde hastalanmaya işarettir.

rüyada beyaz kumaş topu görmek, dinde esenlik ve kurtuluşa işarettir.

kumaş toplarını bir yerde istiflen­miş olarak görmek, güç ve imkânını sadece kendi çıkan için kullanmaya işarettir.

rüyada kumaşçı görmek, şeref ve itibar kazanmaya işarettir.
 
Rüya Tabirleri
Rüya,her insanın tabii bir ihtiyacı olan uyku esnasında, zihinde beliren birtakım düşünce ve hayallerden ibarettir.