rüyada köye gitmek

rüyada bilinen bir köy görmek, o köyün kendisine, orada oturanlara, köye nispet edilen şeylere işaret eder.

rüyada tanınmayan, izbe bir köy görmek,, karınca yuvasına, karanlık odaya, bozgunculuğa, toplumdan ay­rılmaya, zulüm ve cehalete, şaşkınlık ve sapıklığa işaret eder.

şehirde yaşayan bir kimse, rüyada bir köyde olduğunu görse, dinî ya­şantısında fesada, olumsuz durumla­ra düşer.

köyden şehre geldiğini görmek, din ve dünya işlerinde esenlik bulmaya, korku ve kaygılarından kurtulmaya, önüne yeni ümit kapılarının açılma­sına işarettir.

rüyada köye girmek, zaruret ve sı­kıntı, oradan çıkmak, bolluk ve nzık kapılarının açılması ile yorumlanır.

insanların şen ve mutlu olduğu, ye­şillik bir köy görmek, hayır ve bere­kete, huzur ve güvene işarettir.

rüyada bayındır bir köye girdiğini görmek, biriyle kavga etmeye işarettir.

şehirden köye taşındığını görmek, iyi olanı bırakıp kötü olanı tercih et­meye, iyi olduğunu sanarak kötü bir şey yapmaya işarettir.

bazan bir köye girdiğini görmek, güzel amel işlemeye işarettir.

rüyada bir köyün harap edildiğini, ağaçların kesilmiş, mahsullerin ser sebil yerlerde olduğunu görmek, o köyün basma gelecek bir musibetle yorumlanır.
 
Rüya Tabirleri
Rüya,her insanın tabii bir ihtiyacı olan uyku esnasında, zihinde beliren birtakım düşünce ve hayallerden ibarettir.