rüyada kaş almak kaş aldırmak

rüyada kaş ve kirpik görmek, ka­dın için süs ve ziynete, erkek için huy ve karaktere işaret eder.

rüyada kaş görmek, emniyet ve gü­vene, şeref ve vakara işarettir.

kaşların uzaması, uzun ömre, güç ve iktidara, mala işaret eder.

kirpiklerin uzaması, izzet, şeref ve hayırlı evlada işarettir.

kaşların yeniden çıktığını görmek, baht açıklığına, makam ve yetki sahibi olmaya, kendinin veya akrabasından bi­rinin iki kız çocuğu olmasına işarettir.

kaş ve kirpiklerin aşırı derecede uzaması, zorluk ve sıkıntıya işarettir.

kaş ve kirpiklerini yolmak veya tıraş etmek, mal ve servetin telef ol­masına, ayıplı ve özürlü bir durumun meydana gelmesine işaret eder.

rüyada kirpiklerinin olmadığını görmek, dinî kaygıların yok olması­na işarettir.

rüyada kirpiklerini yolmak, hayâ­sızlığa ve alçaklığa işarettir
 
Rüya Tabirleri
Rüya,her insanın tabii bir ihtiyacı olan uyku esnasında, zihinde beliren birtakım düşünce ve hayallerden ibarettir.