"Enter"a basıp içeriğe geçin

namazdan sonra okunan dua

Farz namaz bittikten sonra üç defa şu şekilde istiğfar etmek sünnetir:

“Esteğgrullâhellezi lâ ilâhe illâ hû el-hayyel-kayyûme ve etûbe ileyh”

Sonra şu tesbih yapılır:

“Allahümme entes-selâmü ve minkes-selâm tebârekte yâ zel-celâlî vel-ikram”

Varsa sünnet namaz kılınır. Sonra:

“Âlâ Rasûlinâ salevât” denir ve peygamberimize salavat getirir. Salavat olarak. “Allahümme Salli alâ Muhammedin ve alâ âlî Muhammed” yeterlidir. Sonra:

“Sübhânellahi velhamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahu vallâhu ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil- aliyyil- azim.” denir.

Peşinden “Âyete’l-Kürsî” okunur. Âyetel’l-Kürsi kitabın sonunda yazılıdır. Ayete’l-Kürsîden sonra,

33 defa “Sübhanellah”

33 defa “Elhamdülillah”

33 defa “Allahu Ekber” zikirleri söylenir. Bunlar el parmakları veya tesbihle sayılabilir. Sonra:

“Lâ ilahe illâllahu vahdehû la şerike leh lehül mülkü ve lehül – hamdü vehûve alâ külli şeyin kadîr.” denir ve peşinden:

“Sübhâne rabbiyel – aliyyil – alel- vehhâb” denir. Eller kaldırılıp dua edilir.

Duaların en güzeli ayet-i kerime ve Peygamber Efendimizin sözlerinden alınan dualardır.

Dua, Yüce Rabbimize derdimizi açıp dilekçemizi sunmaktır. Dua ederken, ne istediğimiz bilmemiz gerekir. Duanın kendisi bir ibadettir. Dua etmek, sevaptır. Duanın kabulü için acele etmemeli ve “dua ettim de kabul edilmedi” diye endişe ve vesveseye düşmemelidir.

Ayet-i Kerimede geçen şu dua dünya ve âhiretin saadetini içine almaktadır:

“Rabbena âtina fid-dünya haseneten ve fil-âhireti haseneten ve gınâ azâben/nâr.”

Manası: “Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik (iman, ilim, ibadet, güzel ahlak, afiyet ve sıhhat) ver, âhirette de iyilik (af ve cennetini) ver. Bizi cehennem azabından koru.”

“Rabbim! Ahirette hesap günü beni, anne babamı ve bütün müminleri affeyle. Rabbim! Kalbimi dininde, yolunda, sevginden sabit tut. Beni yolundan ayırma” Duası da güzel bir duadır.

Duadan sonra: “velhamdü lilhâhi Rabbilâlemîn” diyerek eller yüze sürülür.

Duadan sonra on defa “Lâ ilâhe illallah” tevhidini söylemek ve onuncu sayıda: “Muhammedür-Rasûlullah” denmesi, ayrıca duanın peygamberimize salavat getirerek bitirilmesi sünnetir, sevaptır, duanın kabulüne sebeptir.

En son, bir miktar istiğfar çekerek tevazu içinde, Allah’ın rahmetine güvenerek namaz yerinden ayrılmak güzel bir edeptir.

Namazdan sonra yapılacak başka dua, zikir ve tesbihler de vardır. Onlardan gücümüz yettiği kadarını yapabiliriz.

Namazdan sonra yapılacak dua ve tesbihlerde, mezhep farkı olmaz. Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin sünnetinde öğretilen ve güvenilir kitaplarımızda nakledilen bütün zikir dualar yapılabilir.