kandil gecesinde kaç rekat namaz kılınır

Kandil Gecesi namazı 4 rekat olarak kılınır
Kılınış şekli:


1 Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi
2 Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi
3 Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi
4 Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

iki rekatta bir Tahiyata oturulur
Selamdan sonra on bir defa
"Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir
Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur


Kadir Gecesi namazı ikişer olarak kılınır Bu namaz en azı iki rekattır İstediğiniz kadar kılabilirsiniz En çoğu 100 rekattır
Kılınış şekli:
Her rekatta Fatiha, bir Kadir suresi, 3 İhlas suresi okunur Her iki rekatta bir selam verilir HzPeygambere salat-ü selam getirilir

KADİR GECESİ ÇEKİLMESİ GEREKEN TESBİHLER


Hz Aişe (ra) buyurdu ki: Ya Resullulah (SAV) Kadir gecesine yetişirsem nasıl dua edeyim? dedim Oda şöyle buyurdu; "Allahümme inneke afuvvün kerimün tuhibbül afve fağfü anni"
Anlamı: Allahım sen affedicisin, affetmeyi seversin beni affet (Tirmizi)
Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim
Hz Peygamber (SAV) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur"
Lailahe illallah
kim sadakatla aşk ile Kadir gecesinde bu mübarek kelimeyi 3 defa söylerse birincisinde Allah Tealanın mağfiretine nail olur İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cenneti kazanmış olur (Et-tuhfetül marziyye)
Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim
 
Rüya Tabirleri
Rüya,her insanın tabii bir ihtiyacı olan uyku esnasında, zihinde beliren birtakım düşünce ve hayallerden ibarettir.