"Enter"a basıp içeriğe geçin

rüyada yılan görmek yılanlar

Rüyada iri ve uzun yılan görmek, korkuya işarettir. Bazen de, iri ve uzun yılan görmek, Aile, kadın ve evlattan düşmanlığa işarettir. Bazen de, bu rüya, yaramaz, korkunç ve serli komsuya işarettir. iri ve uzun bir yılana sahip olduğunu gören kimse büyük bir saltanata nail olur.

Rüyada yılan görmek, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya bir kadın yahut da bir çocuktur. Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı ejderha, o kimsenin kuvvet ve devletidir. rüyada yılan görmek, mal sahibi düşmandır. yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse, o yılan kendisine hile edecek bir düşmanıdır. Rüyada yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir. Eğer yılanı öldürdüyse düşmanına galip olur. Kendisini yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafından bir eza ve meşakkat erişir. Rüyada yılanı yaktığını görse, düşmanım katleder ve düşmanlarına galip gelir. yılanın uçtuğunu görse, düşmanları başka bir yere gider. küçük yılan, küçük çocuktur. küçük bir yılanı öldürdüğünü görse, küçük çocuğu vefat eder. Rüyada, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek o yerde harbin meydana gelmesine işarettir.

rüyada yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmakla onlardan bir şey elde eder. Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanının en şiddeti isidir. yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır. Bir kimse rüyada, yılanı deliğinden girip çıktığını görse, o kimseyi mahzun edecek şeytanin tasallutuna işarettir. Rüyada yılanla kavga ettiğini görse, kuvvetli düşmanı ile harbe der ve düşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılırlar.

Eğer yılan onu soksa, bir musibete düşer ve halas olmadan ümit kesilir. Kendi döşeğinde bir yılan öldürdüğünü gören kimsenin hanimi vefat eder. iki parça edilmiş yılanın parçalarını eline aldığını gören kimse, düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder. Rüyada yılanın erini çiğ olarak yediğini görse, düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir. yılanın etini pişirerek yediğini görse, düşmanına galip ve cihat yüzünden helal mala nail olur. yılanın, kendisini zehirleyerek vücudunun şiştiğini gören kimsenin bir düşmanı ile düşmanlığı otur ve kendisine istenmeyen bir şey isabet eder. yılanın zehir’i kendisine tesir edip et ve kemiklerini birbirinden ayırdığını görse, o kimse düşmanı ile harbe der ve mağlup olur. Ailesi ve çoluk çocuğu muhtelif şehirlere dağılır.

yılanın sivri dişleri düşmanın kuvvetidir. Kendi evinin yılanlarla dolduğunu ve onlardan korkmadığını görse, o kimse kendi evinde nefsine düşkün insanları ve Müslüman düşmanlarını görür. Rüyada görülen Su yılanları maldır. Rüyada yakasında ve kolunda, korkmadığı beyaz ve küçük yılanın olduğunu görmesi, faydalı maldır. Rüyada zehirsiz, sıkıntısız, kendisine itaat ve dilediği gibi hareket eden bir takim yumuşak yılanlara sahip olmak, rüyayı görenin eline eritilmiş bir takim Altın ve külçeler geçmesine ve onları bir yere gömüp gizlemesine işarettir.

Rüyada arkadan yürüyen yılan hileli düşmandır. yılanların gözü önünde yürüdüklerini ve etrafında dolaştıklarını gören kimseye, beraberinde bulunan ve ona bir zarar ve ziyan veremeyecek düşmana işarettir. Bir yılanı görüp fakat ona görünmeksizin kaçsa, düşmanından emin olur ve ona zafer bulur. Ölmüş bir yılan görse, kendi çabası olmadan Allah-u Teala düşmanım helak eder. Zarar ve ziyan vermeksizin birtakım yılanların evine girip çıktıklarını görse, bu rüya akrabalarından olan düşmana işarettir. O yılanları yine ayni şekilde kendi evinden başka yerde görse, düşmanının yabancılardan olmasına işarettir. yılanı iki parça ettiğini görse, düşmanın düşmanlığını yarıda keser, düşmanlık ve hilesini yapmaktan onu meneder.

Bir şehirde yılanların oldu karini ve onların büyüklerinden birisini kendisinin öldürdüğünü görse, o şehre sahip olur. yılanı yüksek bir yere çıkıyor görse, rahat, ferahlık ve sevince erişir. yılanın yüksek bir yerden indiğini görse, o yerde bir lider ölür. yılan eti yediğini gören kimseye, sevinç, menfaat ve izzet isabet eder. Bir yerden bir yılan çıktığını görse, o yerde meydana çıkacak bir azaba işarettir. yılanın, kendisini yuttuğunu gören kimse, devlet ve saltanata nail olur.

Başında yılan olduğunu görenin sanı devlet ricali yanında yüce olur. Rüyada yılanları çiğneyerek onların aralarında gezinmek, dereler dolusu, sellerin akacağı büyük bir yağmura işarettir. Bazen de yılan küffara ve bidat sahiplerine işarettir. yılan, Sel ve devlete işarettir. Bir kimse bir yılan öldürdüğünü görse, bir kadınla evlenir. Eğer yılanın bir evden çıktığını görse, o ev harap olur. Hasta olan kimsenin ağzından yılan çıksa, ölmesine işarettir. ağzına yılanın girdiğini gören kimse düşmanını kahreder. Bir yılanı beline sardığını görse, o kimse beline kemer takar. Arkasından eliyle yılan çıkardığını gören kimseye akrabaları tarafından bir musibet erişir. Ev yılanı komsu, sahra yılanı, yol kesicidir. yılan, ser, kıskançlık, hile ve düşmanlıkla yardımdır. Rüyada yılan tutan kimseyi görmek şerli kimselerle geçinmeye, bugz ve düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare etmeye işarettir. Eğer yılancının yanında yılanlar varsa ve rüyayı gören de hasta ise ömrünün uzun olmasına işarettir.

 

Rüyada görülen hayvanın rengi, cinsi, büyüklüğü ve rüyadaki davranışı gibi faktörlere bağlı olarak aşağıda anlatılan mesajları verir. Bu rüyaların açıklaması bu faktörler göz alınarak yapılmalıdır, bunlar önemli bir rüyadır ve dikkatle yorumlanmalıdır.

Yatakta görmenin tabiri cinselliği temsil eder, cinsel yaşam konusunda bazı endişeleriniz olduğunu işaret eder. Kıvrılmış, yilanın kıvrıldığını görmek sindirim sisteminde bir rahatsızlık olduğunu işaret edebilir. Mide, bağırsak hastalıkları veya bir zehirlenme ifadesi olabilir. Evde yılan, yılanı evde görmek hayalperest yada kavga içgüdülerini işaret eder. İster hayalperest, isterse kavga içgüdüsü hangisi olursa olsun her an evde bir tartışma yaşanmasına yol açabilir. Bu konuda dikkatli olmanızı işaret eder.

Ağızdan yılan çıkması, ağzından yılan çıktığını görmek şifa, yükselen yaşam enerjisinin bir ifadesi olduğu gibi içinizdeki yaratıcı gücü doğru yönlendirme yeteneğine sahip olduğunuzu ve bunu kullanmanız gerektiğini işaret eder.  
Rüyada yılan tutmak, yılan tuttuğunu görmek kendini yenileme, eski gücüne kavuşma, gelişimi simgeler. Evde yılan beslemek, yılan beslediğini görmenin anlamı yaşamınızda kişisel olgunluğa eriştiğinizi, yaşamın anlamı ve sırları konusunda ilerlemekte olduğunuzu simgeler.
Yılandan korkmak, korktuğunu görmek Yılan kuvvet ve enerji demektir. Ondan korkmak içinizdeki yaşam gücü, gizli veya potansiyel enerjiyi kullanmamak demektir. Derhal buna bir son vermeniz gerektiğini ifade eder.
Yılandan kaçmak, yılandan kaçtığını görmek olması, ölümle yaşam arasında bazı çelişkiler içinde olduğunuzu, ölümü ve öbür dünyayı aklınıza taktığınızı ifade eder. Gerçek yaşamınızda bu çelişkilerden kurtulmak için dengeyi sağlamalı, bu dünya için yapmanız gerekenleri ihmal etmemeli, öbür dünya için ibadet vb. şeyleri yapmalısınız.
Rüyada yılanın ağzına girmesi, ağzına yılan girdiğini görmek aldığınız bir destek ile yaşama sevincinizde bir artış, yaşam enerjinizde bir yükselme olduğunu, sağlıklı güzel günlerin geleceğini simgeler.  
Rüyada kuyruksuz yılan, kuyruğu kesilmiş yılan, kuyruğu kopmuş yılan görmek, hoş bir rüya değildir ve yaşam enerjisi, sağlık konusunda olumsuz gelişmeler hakkında işarettir. Umutlarınızı azaltacak bir olay ile karşılaşacağınızı yada bir sağlık sorunu yaşayacağınızı simgeler.
Yılanın fare yemesi, yılanların böcek yakaladığını veya kedi, köpek, kuş gibi bir hayvan yediğini, yada başka bir yılanı yuttuğunu görmek hayatta ayakta kalmak için öncelikle beslenmenize dikkat etmenize işaret eder.

Gökyüzünden yılan düşmesi, gökten yılan düştüğünü, yılan yağdığını görmek aklını yeterince kullanmadan sadece içgüdüler ve alışkanlıkları ile sizi yönetenler olduğunu ve sizin buna isyan etmek üzere olduğunuzu ifade eder.
 Vücudundan yılan çıktığını görmek aile fertleri arasında bir tartışmaya, bir aile içi kırgınlığa işaret eder. Ağzından çıktığını, rüyada ağızdan çıkması gerçek yaşamınızda söylediğiniz bir kötü sözden dolayı zara görmeye işaret eder.
Rüyada yatağında yada yastığında yılan öldürmek tanıdığı birinin hastalık haberini almaya işarettir. yılanla boğuşmak, yılan ile boğuştuğunu görmek rakiplerinizin sizi sürekli izlediğini ifade eder. Boğuşmadan galip çıkmak, rakiplerinizin size zarar veremeyeceğini gösterir.
 Rüyada yılan kesmek, yılan doğramak, yılan parçalamak, yılanı parçalara bölmek içinde bulunduğunuz sıkıntılı durumdan sorunları parçalara bölerek, onları birer bire çözerek kurtulacağınızı simgeler. yılan tutmak, yılan yakalamak, yılan tuttuğunu, yılan yakaladığını görmek sizi korkutan olayın üzerine giderek bu şeyden emin olmaya işaret eder.
Yılana sahip olmak, yılan sahibi olduğunu görmek gerçek yaşamınızda sağlıklı bir yaşam ve yüksek mevkilere erişeceğinizi temsil eder.
 Rüyada büyük yılan büyük ve güçlü düşmanınız olduğunu simgeler.  
Küçük yılan çevrenizde zayıf düşmanlarınız olduğunu ifade eder. Elinde yılan görmekilim ehli olmaya aday olduğunuzun simgesidir.
Yılanın uçarak yükselmesi huzur, ferahlık simgesidir.

 Başının üstünde yılan görülmesi iş ve özel yaşamınızda itibar sahibi olmayı gösterir.  
Bir çukur yada kabın içinde yılan görmek manevi yaşamınızda bazı eksiklikler hissettiğinizi ifade eder. Ağaçta yılan görmek ağaç üzerinde yılan, arkadaşlarınızdan düşmanlığına, onlardan zarar görmeye işaret eder. Onların sokmaması zarar verememeleri anlamını taşır.
Rüyasında yılanla konuşmak, Yılanın kendisiyle konuştuğunu, konuşan yılan görmek uyanık hayatınızda yaşamakta olduğunuz bir problemi konuşarak çözeceğinizi belirtir.  
Rüyanda kötü söylediğini görmek günlük hayatta kavgaya kadar varacak bir münakaşaya işarettir.
Altın, gümüş veya diğer madenlerden metal yilan hayatınızda gerçekleşecek ve sizi mutlu edecek büyük bir hayra işaret eder.  
Rüyada arkadan gelen yılangörmek, arkasında yürüyen yılan çevrenizdeki sinsi davranan, hileli bir düşmanı simgeler.  
Rüyada engerek yilanı, kobra gibi zehirli türler çevrenizde size zarar verebilecek, çok tehlikeli düşmanlarınız, rakipleriniz olduğunu gösterir.  
Rüyada ölü yılan görmek, ölmüş yılan, yılan ölüsü bir sağlık sorunu hakkında dikkatli olmanızı tavsiye eder.
Rüyalarda yılan kafası yılanın kafası dikkatli olmanız gereken bir durum olduğunu gösterir.  
Rüyada yılan dişleri yılanın dişi sevdiğiniz birinden sizi kıracak bir söz işiteceğinizi ifade eder.  
yılan gözleri, yılan gözü olaylara dikkatli bakmanız gerektiğini, içinde bulunduğunuz size ne tehlikeler getireceğini iyi görmeniz gerektiğini ifade eder.  
yılan kemiği, yılan iskeleti daha mutlu olabilmek için sağlığınıza iyi bakmanız, sağlıklı yaşam için kendinize dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatan bir rüyadır.  
Yılanı kafasından veya kuyruğundan tutarak havada sallamak, salladığını, fırlattığını görmek hedeflerinize giden yolda engelleri birer birer aşacağınızı işaret eder.
 Rüyasında yılan öldürüp, toprağa gömmek, gömdüğünü görmek İş veya ticaret hayatında kaybettikleri geri kazanmak veya hastalıktan tamamen kurtulmak anlamını taşır.
Rüyada yılan yumurtası görmek çok önemli bir rüyadır ve bir başlangıcı temsil eder. Bu başlangıç korku veya endişelerden kurtulma olabileceği gibi bir hastalıktan kurtulmak, şifaya kavuşmak olabilir.